Zapisz swoje dziecko
REKRUTACJA 2020/21

Rekrutacja

REKRUTACJA
DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły wypełniają i przesyłają formularz zgłoszeniowy – aktywny link na stronie internetowej szkoły „zapisz swoje dziecko”.

Po przesłaniu formularza pracownik sekretariatu potwierdza przyjecie zgłoszenia i umawia spotkanie rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły.

Po podjęciu pozytywnej decyzji przez dyrektora szkoły o przyjęciu dziecka rodzice dostarczają poniżej wymienione dokumenty (należy je złożyć osobiście w sekretariacie szkoły).

  1. Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły
  2. Jedno podpisane zdjęcie legitymacyjne
  3. Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
  4. RODO-zgody

 1. Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły
 2. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne
 3. Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 4. Wynik badania z Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności dziecka w Gdańsku ul. Kołobrzeska (jeśli takie badanie zostało przeprowadzone, dotyczy dzieci 7 letnich)
 5. Zaświadczenie o przebytym rocznym przygotowaniu przedszkolnym dziecka
 6. RODO-zgody

 1. Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły
 2. Kserokopia ostatniego świadectwo szkolnego
 3. Poświadczony przez szkołę wypis wszystkich ocen z I i/lub II półrocza (dotyczy uczniów przyjętych do szkoły w czasie trwania roku szkolnego)
 4. Inne dokumenty ucznia świadczące o jego sukcesach ( np. udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach)
 5. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne
 6. Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 7. Karta zdrowia dziecka
 8. Opinia lub Orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeśli przeprowadzone zostało badanie)
 9. Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (druk dostępny w sekretarce szkoły)
 10. RODO-zgody

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem pod nr telefonu (058)  556 93 35

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
104 0.20825695991516