You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 

Konkurs fotograficzny "Oliwa"

2 listopada 2017

Zachęcam do udziału w Konkursie związanym z Gdańskiem. Karty zgłoszenia dostępne u nauczyciela Anny Liżewskiej. Prace wraz z wypełnionym zgłoszeniem proszę dostarczać do 28.11.2017 r

KONKURS FOTOGRAFICZNY o zasięgu wojewódzkim „OLIWA” – XVII EDYCJA

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież szkół podstawowych (klas IV-VII) i gimnazjów z województwa pomorskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każdy z uczestników może nadesłać do 3 wywołanych fotografii czarno-białych lub barwnych i 2 cykle złożone z maksymalnie 5 zdjęć każdy, cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być opisane na karcie zgłoszenia.

Temat zdjęć musi być związany z Oliwą, np. moje podwórko, mój dom, rodzina, szkoła, ZOO, zieleń parku, krajobraz mojej dzielnicy Przymorza, Żabianki, Jelitkowa, sport, kościoły, koledzy w plenerze, dziewczęta na lodowisku, ptaki nad morzem.

Obowiązuje format 13x18 lub większe, ale najdłuższy bok zdjęcia nie może przekroczyć 30 cm (do zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym można dołączyć płytkę ze zdjęciami).

Na odwrocie fotografii należy podać (delikatnie wpisać tak, aby nie uszkodzić zdjęcia):

imię i nazwisko autora,

miejsce wykonania zdjęcia,

imię i nazwisko nauczyciela (może być wychowawca) Prosimy nie pieczętować zdjęć.

Należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.

OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW:

Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, nieopisane, a także nadesłane bez karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez jury.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom.

Nauczyciele poinformują uczniów o otwarciu wystawy i nagrodach.

TERMINY:

Nadsyłanie zdjęć do 1 grudnia2017 r. (w naszej szkole do 28.11.2017r.)

Werdykt jury: luty 2018 r.

Planowany termin wystawy: lutry /marzec 2018 r.

NAGRODY:

Jury przyzna nagrody rzeczowe:

GRAND PRIX – dla najlepszego autora

w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia

w kategorii gimnazjów: VII SP oraz klasy: II – III gimnazjum I,II, III miejsce oraz wyróżnienia

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Uczestnicy konkursu, których prace zostaną przyjęte na wystawę otrzymają dyplomy uczestnictwa.

ADRES ORGANIZATORÓW:

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

ul. Wąsowicza 30

80-318 Gdańsk

z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „OLIWA” – XVII EDYCJA

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
77 0.038563966751099