You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 

Konkurs fotograficzny "Z obiektywem dookoła Polski"

2 listopada 2017

XI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny  pt.
„Z obiektywem dookoła Polski”.
 
Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, już po raz piętnasty
ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli szkół województwa pomorskiego do udziału
w kolejnej edycji konkursu fotograficznego. Przez pierwsze cztery lata konkurs funkcjonował
pod nazwą Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku”, dziesięć lat temu zyskał
rangę konkursu wojewódzkiego. Rezultaty dotychczasowych konkursów można było
podziwiać w Gdyńskim Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini” oraz w Pomorskim Parku
Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Mamy nadzieję, że po raz kolejny dowiedziecie
Państwo, iż istotą fotografii jest umiejętność patrzenia, a ujawniona w pracach pasja,
pomysłowość i inwencja twórcza ponownie potwierdzi potrzebę organizacji konkursu.
PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ:
Pomorski Kurator Oświaty Pani Monika Kończyk
Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich
Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek
 
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi
81–465 Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, tel./fax. 58 622–14–34, 58 622 – 83 – 33
 
WSPÓŁORGANIZATOR GALI KONKURSOWEJ:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, tel/fax. 58 735-11-33, 58 698-21-33
 
CELE KONKURSU:
- przedstawienie na fotografii znanych lub jeszcze nieodkrytych miejsc w Polsce, ciekawych
pod względem przyrodniczym lub architektonicznym (w tym budynków i przestrzeni
współczesnych jak również historycznych); uchwycenie na fotografii interesujących, ważnych
lub zaskakujących wydarzeń z życia mieszkańców naszego kraju oraz otaczającego ich
świata przyrody, kultury, nauki i techniki, a także sztuki;
- rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności autorów
zdjęć;
- stworzenie uczniom i nauczycielom różnych typów szkół możliwości wypowiedzi
artystycznej;
- współpraca środowiska szkolnego z instytucjami promującymi kulturę.
 
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, w czterech kategoriach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VII,
II grupa – młodzież gimnazjalna,
III grupa – młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
IV grupa – nauczyciele wszystkich wymienionych typów szkół.
2. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.
3. Format zdjęć- A4 (21x30 cm).
4. Zdjęcia mogą być czarno- białe lub barwne.
5. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich dwóch latach (nie
starsze niż z 2016 r.), które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach
fotograficznych.
6. Fotografii nie należy oprawiać.
7. Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona wdrukowaną metryczkę. Zdjęcia
należy opisać w następujący sposób:
- sposób ekspozycji (góra/dół),
- imię, nazwisko, kategoria wiekowa autora,
- tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
- nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu
- adres e-mail uczestnika; laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie
swoich fotografii (w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 MP) drogą elektroniczną, w celu
przygotowania prezentacji multimedialnej o tegorocznym konkursie.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
9. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku
niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.
10. Prace należy przesłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście na
adres organizatora z dopiskiem: XI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Z obiektywem
dookoła Polski”.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac w trakcie
przesyłki.
12. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr
osobistych osób fotografowanych na pracach podlegających ocenie konkursowej. Autorzy
zdjęć dla własnego bezpieczeństwa powinni uzyskać imienną zgodę na upublicznianie
wizerunku osób trzecich.
13. Organizatorzy powołują profesjonalne jury, w skład, którego wejdą trójmiejscy
fotoreporterzy i artyści fotograficy.
14. Kryteria oceny prac:
- interpretacja tematu-pomysł i kreatywność,
- walory estetyczne- wykadrowanie, kompozycja.
15.Nagrody:
Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna równoległe nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach oraz
Grand Prix konkursu dla najlepszego zdjęcia. SP 34 w Gdyni przyzna dodatkowo 5 Nagród
Organizatora, a jury - 10 wyróżnień. Każdy laureat otrzyma dyplom i upominek rzeczowy.
16.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez swoją macierzystą szkołę
o werdykcie jury.
17.Wyniki konkursu ukażą się w dniu gali konkursowej na stronie internetowej organizatora:
18.Organizator nie wysyła pocztą nagród nieodebranych przez laureatów podczas gali
finałowej. Nagrody pozostają do odebrania indywidualnego w sekretariacie SP 34 w Gdyni
przez miesiąc od oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody nieodebrane po tym
terminie przechodzą na własność organizatora i zostaną wręczone laureatom w kolejnej
edycji konkursu.
19. Terminarz konkursu:
- październik 2017 r. - ogłoszenie konkursu,
nadesłanie prac - do 18 lutego 2018 r. (zdjęcia nadesłane po tym terminie nie
wezmą udziału w rywalizacji konkursowej), 
prace proszę dostarczać do nauczyciela Anny Liżewskiej do 13.02.2018 r.
- obrady jury - luty 2018 r.
- 19 marca 2018 r. godz. 14. 00. - ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy
w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo -Technologicznego, ul. Al. Zwycięstwa
96/98, 81-451 Gdynia.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o laureatach konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu i przesłanie pracy konkursowej oznacza przeniesienie praw
autorskich dotyczących pracy konkursowej uczestnika, na rzecz organizatorów konkursu,
służących wyłącznie do promocji konkursu.
3. Organizatorzy nie zwracają i nie odsyłają zdjęć nadesłanych na konkurs.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu, wysyłając prace konkursowe, wyrażają zgodę na
wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem
zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883).

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
78 0.034527063369751