You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 

Konkurs plast. na ,,Szopkę - ozdobę choinkową"

7 listopada 2017

               REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ,,SZOPKĘ - OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ PRZY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU

 1. Uczestnicy konkursu: 3 grupy wiekowe:

- uczniowie klas I-III

- uczniowie klas IV-VI

- uczniowie klasy VII i gimnazjum

2.Cele, tematyka, warunki konkursu:

 Celem konkursu jest:

    - przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,    

    - rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

    - rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

    - rozwijanie wrażliwości  estetycznej,

    - prezentacja talentów plastycznych.

Tematem konkursu jest: ,,SZOPKA - OZDOBA CHOINKOWA”.

Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną szopkę-ozdobę  choinkową.

Wykonaną pracę należy opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) umieszczoną w widocznym miejscu- najlepiej na zawieszce.

Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe, tzn.

- być lekkie,

- dekoracyjne,

- estetycznie wykonane,

- posiadać odpowiednie zawieszenie.

UWAGA !

Każda ozdoba choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Pracę wykonuje tylko jedna osoba !

3. Termin

Gotowe prace autorzy przynoszą do szkoły w dn. 4.12 - 8.12.17r. ( od poniedziałku do piątku) do  pań: Doroty Kłosińskiej, Ewy Kwiatkowskiej, Anny Lech- Bielińskiej.

Ocena prac  nastąpi w czwartek 14.12.2017r.

 4. Nagrody

Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu dyplomy i  nagrody rzeczowe za zajęcie 3 pierwszych miejsc w danej kategorii wiekowej.

 5. Wszystkie konkursowe prace będą stanowiły dekorację tegorocznej szkolnej choinki.

 6. Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie konkursowe prace w skali 1- 5 pkt. wg poniższych kryteriów:

- pomysłowość,

- staranność wykonania ( wrażenia estetyczne),

- wrażenia artystyczne,

- nawiązanie do tradycji świątecznych,

- samodzielność wykonania ( jak najmniejsze używanie zakupionych  elementów).

7. O zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów.

Wygrywa ozdoba z największą ilością uzyskanych punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, o wygranej decyduje ilość zdobytych punków w kryterium „pomysłowość” i ,,samodzielność”.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w szkole dnia 18.12.2017r.

9. Prace złożone na konkurs są zwracane uczestnikom  po rozebraniu bożonarodzeniowej choinki.

10. Komisję konkursową (3 osoby) powołuje organizator.

11. Komisja ocenia prace zgodnie z Kartą oceny. Na zakończenie prac oceniających spisany zostanie protokół.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
78 0.05010199546814