You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 

Wsparcie specjalistyczne

Zapewniamy codzienną opiekę i wsparcie specjalistów na terenie naszej szkoły. Mamy w swoim gronie: pedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedycznych, doradców zawodowych i mediatorów. Organizujemy pomoc indywidualną i grupową. Pomagamy  uczniom zarówno w sytuacjach niepowodzeń edukacyjnych, jaki i  dbamy o rozwój talentów i zainteresowań.

W naszej szkole uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w pełnym zakresie. Tworzy to warunki do holistycznego podejścia do dziecka, jego trudności i ćwiczenia różnorodnych umiejętności.

 

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowane w placówce:

  •  terapia pedagogiczna (m.in. terapia ręki)
  •  Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
  •  zajęcia rewalidacyjne
  •  zajęcia logopedyczne 
  •  zajęcia z elementami terapii sensorycznej
  •  spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z pedagogiem i/lub psychologiem szkolnym

 

Co robimy?

­   Terapia pedagogiczna: 

To tutaj rozwijamy mocne strony, a stymulujemy te słabsze naszych pociech. Wykorzystujemy gotowe pomoce terapeutyczne, gry planszowe, karty i przygotowane pomoce przez specjalistę. Stosujemy elementy integracji sensorycznej, terapię ręki, korzystamy z MDS M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, trenujemy uważność, posługujemy się elementami arteterapii, muzykoterapii oraz bajkoterapii. Stosujemy także  ćwiczenia specjalistyczne i programy multimedialne. Terapie mogą być indywidualne lub grupowe prowadzone przez terapeutę pedagogicznego.

­   Terapia ręki:

Szczególny nacisk kładziemy na precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz kończyny górnej. Tworzymy prace plastyczno-techniczne, ozdoby, przedmioty codziennego użytku.
W ten sposób dajemy możliwość rozwoju kreatywności i pomysłowości.

­   TUS:

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych. Są to zajęcia grupowe prowadzone przez dwoje specjalistów. W czasie zajęć skupiamy się na relacjach społecznych, wspólnym dialogu, rozumieniu innych osób. Równocześnie kładziemy nacisk na prawidłowy rozwój emocji u uczniów – aktywizując ich i wzbogacając o nowe lub kolejne doświadczenia. Filmy terapeutyczne, karty emocji, odgrywanie scenek to tylko przykłady współpracy
z naszymi pociechami.

­   Zajęcia rewalidacyjne/zajęcia logopedyczne:

Zajęcia dostosowane do diagnozy i dokumentów, zgodne z indywidualnymi możliwościami uczniów. Korzystamy ze specjalistycznych pomocy oraz słomek, kart i gier i innych przyborów, które uczą przez zabawę.

­ I wreszcie: spotkania z pedagogiem i/lub psychologiem szkolnym:

Jeśli jest potrzeba indywidualnego spotkania z pedagogiem lub psychologiem, to doprowadzamy do takiej rozmowy. Często zaczynamy od nieśmiałej rozmowy przy herbacie lub grach planszowych. Kończymy zaś spotkanie na wspólnym dialogu i mediacjach.

Warsztaty natomiast przebiegają w formie metod aktywizujących uczniów, którzy mają działać, otwierać się na innych, wnioskować i wzmacniać myślenie krytyczne. 

Na każdych z oferowanych zajęć skupiamy się na relacji: specjaliści - uczniowie. Dostosowujemy plan do potrzeb wychowanków. W ten sposób uzyskujemy najwyższy poziom rozwoju i dbamy o potrzeby naszych podopiecznych.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
74 0.071532964706421